Απεντόμωση

DeBug Pest Control

Ξυλοφάγα έντομα

Τα ξυλοφάγα έντομα αποτελούν μια ειδική κατηγορία εντόμων, τα οποία κατοικούν, τρέφονται και πολλαπλασιάζονται στο ξύλο (έπιπλα, οροφές, ξύλινες επιφάνειες, κλπ.) και σε αντικείμενα πλούσια σε κυταρρίνη (χάρτινα αντικείμενα, βιβλία, ρούχα, κλπ.)

Λίγα λόγια για τα ξυλοφάγα έντομα

Με την έννοια ξυλοφάγα έντομα εννοούμε τα έντομα που προσβάλλουν το ξύλο. Εδώ μπορούμε να  διακρίνουμε τρεις κατηγορίες ειδών: 

   - τα έντομα που βρίσκονται σε ξύλο κατοικημένων χώρων 

   - τα έντομα που βρίσκονται σε ξύλο ζωντανών δένδρων 

   - τα έντομα τα οποία προσβάλλουν και τις δύο κατηγορίες ξύλου

Πολλά είδη που βρίσκονται σε δένδρα δεν μπορούν να συνεχίσουν την προσβολή σε οικίες, όπως  τα Scolytidae. Από την άλλη μεριά, πολλά είναι τα είδη εντόμων τα οποία, παρόλο που βρίσκονται σε δένδρα, βρίσκονται συχνά σε οικίες, χωρίς όμως να δείχνουν προτίμηση στο επεξεργασμένο ξύλο, όπως πολλά Buprestidae. Γενικά, τα έντομα του επεξεργασμένου ξύλου κατατάσσονται σε τρεις τάξεις: τα Coleoptera (σκαθάρια ή «σαράκια»), τα Isoptera (τερμίτες) και τα Hymenoptera (ξυλοφάγα μυρμήγκια κ.ά.).

Στη DeBug Pest Control, η Απεντόμωση πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής ενός Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παρασίτων (IPM), το οποίο περιλαμβάνει τρία στάδια:

1

Επισήμανση

Καταγραφή του χώρου για τον εντοπισμό και την καταγραφή κτιριακών προβλημάτων, εσωτερικών και εξωτερικών

2

Αυτοψία

Αυτοψία του χώρου για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των ξυλοφάγων εντόμων

3

Μέθοδος

Επιλογή της κατάλληλης ή των κατάλληλων μεθόδων εφαρμογής, αλλά και της συχνότητας εφαρμογής

    Μέθοδοι

Heat Wrap


Υπέρυθρη ακτινοβολία


Ψεκασμός


Ελεγχόμενος υπολειμματικός ψεκασμός
Gel


Τζελ (Gel bait)

Χρήσιμα Στοιχεία

Αγίου Ανδρέου 12
Αγία Παρασκευή, 15 343

Newsletter

Mobirise website builder - Learn more