Η DeBug Pest Control έχοντας ως κύριο στόχο την συνεχή βελτίωση των διεργασιών της, με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της στο υψηλότερο επίπεδο, εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.

ISO 9001:2015

Χρήσιμα Στοιχεία

Αγίου Ανδρέου 12
Αγία Παρασκευή, 15 343

Newsletter