Φάκελος
Απεντόμωσης-Μυοκτονίας 

Ο Φάκελος Απεντόμωσης/Μυοκτονίας – HACCP είναι απαραίτητος σε όλες τις επιχειρήσεις υγειονομικής σημασίας, δηλαδή σε επιχειρήσεις που με οποιονδήποτε τρόπο διαχειρίζονται τρόφιμα και ποτά, όπως επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, κάβες, σουπερμάρκετ, παντοπωλεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, ξενοδοχεία, οίκοι ευγηρίας, αρτοποιία, καταστήματα ψιλικών ειδών, οπωροπωλεία, καφεκοπτεία, νοσοκομεία, βρεφονηπιακοί σταθμοί, κυλικεία, κ.α.).

Ο Φάκελος Απεντόμωσης/Μυοκτονίας – HACCP περιλαμβάνει μια πλειάδα εγγράφων/βεβαιώσεων, τα οποία αποδεικνύουν ότι η επιχείρηση που τον κατέχει συνεργάζεται με μία αδειοδοτημένη εταιρεία Απεντομώσεων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και ακολουθεί και εφαρμόζει ένα Πρόγραμμα Απεντόμωσης/Μυοκτονίας.

   Η Debug Pest Control παρέχει σε όλες τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις υγειονομικής σημασίας Φάκελο Απεντόμωσης/                Μυοκτονίας, ο οποίος περιλαμβάνει τα εξής έγραφα:

1

Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος

2

Πιστοποιητικά Παρασιτοκτονίας

3

Κατόψεις

4

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

5

Δελτίο Παρακολούθησης Χώρου

6

Πρόγραμμα Καταπολέμησης Εντόμων και Τρωκτικών

7

Βεβαιώσεις Εργασιών

8

Δελτίο Κατανάλωσης Τρωκτικοκτόνου στους Δολωματικούς Σταθμούς Ασφαλείας

9

Δελτίο Παρακολούθησης Μηχανικών Παγίδων Πολλαπλών Συλλήψεων

10

Ετήσιες Εκθέσεις

11

Άδειες Έγκρισης Κυκλοφορίας όλων των βιοκτόνων που έχουν χρησιμοποιηθεί

12

Δελτία Ασφαλείας (MSDS) όλων των βιοκτόνων που έχουν χρησιμοποιηθεί

Με βάση την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία (93/43/ΕΟΚ και ΚΥΑ 487/ΦΕΚ 1219/2000), καθώς επίσης και τις σχετικές Οδηγίες Υγιεινής του ΕΦΕΤ, ο Φάκελος Απεντόμωσης /Μυοκτονίας θα πρέπει να ενημερώνεται μετά από κάθε εφαρμογή ελέγχου παρασίτων και τρωκτικών.

Χρήσιμα Στοιχεία

Αγίου Ανδρέου 12
Αγία Παρασκευή, 15 343

Newsletter