Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παρασίτων (Integrated Pest Management - IPM)

Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παρασίτων (Integrated Pest Management - IPM) είναι η διαδικασία επίλυσης παρασιτολογικών προβλημάτων συλλέγοντας και καταγράφοντας όλα τα ευρήματα και τις πληροφορίες, έτσι ώστε να σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα ελέγχου το οποίο αφενός μεν θα έχει τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα με τη μικρότερη αρνητική επίδραση στους ανθρώπους και το περιβάλλον, αφετέρου δε θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που θα προλαμβάνουν επανεμφάνιση της προσβολής. 

   Οι βασικές αρχές που πρέπει να εκπληρώνει ένα πρόγραμμα IPM είναι:

1

Εκπαίδευση

Εκπαίδευση των εμπλεκομένων και πλήρη γνώση των αναγκών του πελάτη. Το σύστημα ΙΡΜ πρέπει να σχεδιάζεται από ειδικούς επιστήμονες σε συνεργασία με εκπροσώπους της επιχείρησης στην οποία θα εφαρμοσθεί. Θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι να κατανοήσουν τους στόχους του συστήματος και τις αρμοδιότητες των εμπλεκομένων.

2

Ανάλυση της προσβολής

Ανάλυση της προσβολής (είδος παρασίτου, στάδιο βιολογικού κύκλου, μέγεθος προσβολής, χώρος προσβολής, κατάσταση κτηριακών εγκαταστάσεων, περιβάλλον χώρος, κλπ.).

3

Λήψη βραχυπρόθεσμων διορθωτικών ενεργειών

Λήψη βραχυπρόθεσμων διορθωτικών ενεργειών (περιορισμένη και επιλεκτική χρήση παρασιτοκτόνων ή εφαρμογή άλλων μεθόδων καταπολέμησης, εφόσον αυτή απαιτείται).

4

Λήψη μακροπρόθεσμων προληπτικών ενεργειών

Λήψη μακροπρόθεσμων προληπτικών ενεργειών (παρακολούθηση του πληθυσμού με παγίδες και φερομόνες, μόνωση και κλείσιμο των εισόδων των παρασίτων, πρόγραμμα καθαρισμού των εγκαταστάσεων και μηχανημάτων, κλπ).

5

Έλεγχος, καταγραφή και αξιολόγηση

Έλεγχος, καταγραφή και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος και της αποτελεσματικότητας των επί μέρους μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν.

6

Επανέλεγχος

Επανέλεγχος όλου του προγράμματος μαζί με τον πελάτη.

ΧαρακτηριστικάΑντιμετώπιση (Pest Control)Διαχείριση (ΙΡΜ)
Στρατηγική Σχεδιασμού Κατασταλτική Προληπτική
Εκπαίδευση Πελάτη Ελάχιστη Εκτεταμένη
Έλεγχος και Παρακολούθηση Ελάχιστη Εκτεταμένη
Εφαρμογή Παρασιτοκτόνων Σε κάθε επέμβαση Όταν απαιτείται
Απεντομώσεις Ψεκασμοί, Fogging Τζελ, φερομόνες, UV
Μυοκτονία Χρήση Μυοκτόνων Χρήση Παγίδων

Χρήσιμα Στοιχεία

Αγίου Ανδρέου 12
Αγία Παρασκευή, 15 343

Newsletter