Η εταιρεία DeBug Pest Control εξειδικεύεται σε υπηρεσίες καταπολέμησης παρασίτων και τρωκτικών σε επαγγελματικούς και οικιακούς χώρους, ακολουθώντας όλες τις σύγχρονες μεθόδους και χρησιμοποιώντας τελευταίας γενιάς σκευάσματα, σύμφωνα με όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή εφαρμογή αυτών, τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το περιβάλλον.

Βασική προτεραιότητα της DeBug Pest Control είναι η συλλογή και καταγραφή όλων των ευρημάτων και πληροφοριών των παρασιτολογικών προβλημάτων του προσβεβλημένου χώρου. Για τον λόγο αυτό σε πρώτη φάση πραγματοποιείται ενδελεχής αυτοψία του προσβεβλημένου χώρου και ταυτοποίηση του παρασίτου ή και τρωκτικού και ακολούθως εφαρμόζεται η κατάλληλη μέθοδος αντιμετώπισης. Τέλος, προτείνεται η εφαρμογή και τήρηση ενός Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παρασίτων (IPM - Integrated Pest Management) για την παρακολούθηση, μείωση και αποφυγή μελλοντικών προσβολών.

Η DeBug Pest Control παρέχει σε κάθε επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος Φάκελο Απεντόμωσης/Μυοκτονίας - HACCP, απαραίτητο προς επίδειξη σε οποιονδήποτε ελεγκτικό Φορέα. 

Η DeBug Pest Control έχοντας ως κύριο στόχο την συνεχή βελτίωση των διεργασιών της, με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της στο υψηλότερο επίπεδο, εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.

Καταπολέμηση με όλες
τις νέες και σύγχρονες μεθόδους

Συνεργασία με επαγγελματικούς και οικιακούς χώρους

Πολυετής εμπειρία επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού

                                                                Υπηρεσίες

                                               Οδηγός Ταυτοποίησης

Οι Προμηθευτές μας

Αθήνα

Χρήσιμα Στοιχεία

Αγίου Ανδρέου 12
Αγία Παρασκευή, 15 343

Newsletter